Lưu trữ thẻ: phao cơ nhựa chống tràn nước

Phao cơ nhựa
Phao cơ nhựa chịu áp suất lên tới 10 kg

Phao cơ nhựa là một sản phẩm được sử dụng phổ biến hiện nay tại