Phao cơ cho bồn ngang – Van phao bơm nước tự động

195.000

Phao cơ lắp đặt cho bồn ngang có 2 kích thước Ø 21 và Ø 27. Phiên bản 2019 với những ưu điểm siêu việt hơn, sử dụng tiện lợi hơn.

Chát ZaloHotline
Phao Cơ Bồn Ngang Phi 27
Phao cơ cho bồn ngang – Van phao bơm nước tự động