Van phao cơ bể nước Bách Khoa – Bơm nước tự động

195.000

Phao cơ thế hệ mới Bách Khoa. Loại phao cơ dùng tốt nhất cho bồn và bể nước…

Mã: 8938523954024 - VPCBNDanh mục:
Chát ZaloHotline
Van phao cơ bể nước phi 27
Van phao cơ bể nước Bách Khoa – Bơm nước tự động